PĀRDOMĀT - Termini

Šajā vārdnīcā ir 1 ieraksts/i.
Termins Definīcija
Individuālais atbalsta plāns

Dokuments, kas tiek sagatavots, uzsākot mentoringa procesu, un tiek izmantots visā mentoringa procesā.