Pusceļa mājas

Termins Definīcija
Pusceļa mājas

Pusceļa mājas pakalpojums ir pārejas posms no ilgstošas sociālās aprūpes uz patstāvīgu dzīvi.

Pasākuma nodrošinātājs/-i

Valsts finansēts pakalpojums, kas izveidots pie valsts sociālās aprūpes centriem (VSAC). Latvijā šobrīd ir sešas pusceļa mājas, ZPR – viena: VSAC "Zemgale" filiāle "Jelgava".

Īss apraksts, saturs

Pusceļa mājas pakalpojums ir pārejas posms no ilgstošas sociālās aprūpes uz patstāvīgu dzīvi. Šeit cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem mācās sadzīvē nepieciešamās iemaņas - kā gatavot ēst, mazgāt veļu, apkopt sevi - lietas, par kurām cilvēkam pašam nebija jāgādā, dzīvojot aprūpes centrā.

Mērķa grupa

Personas ar GRT, kuras atstāj ilgstošās aprūpes institūcijas.

(Jelgavā – personas ar I un II grupas invaliditāti no 18 gadu vecuma ar smagiem garīga rakstura traucējumiem).

Vērtējums par pasākuma piemērotību Projekta mērķa grupai

Pakalpojums ir piemērots tām mērķa grupas personām, kuras atstāj ilgstošās aprūpes institūcijas un ir nepieciešama pamatprasmju attīstība, lai varētu pāriet uz dzīvi sabiedrībā. Pakalpojuma galvenais mērķis nav izglītības vai nodarbinātības veicināšana, tāpēc pēc pusceļa mājas atstāšanas atbalsts jāturpina ar citiem atbalsta pasākumiem, lai veicinātu Projekta mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā un nodarbinātībā.