Projekts “Proti un dari”

Termins Definīcija
Projekts “Proti un dari”

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā.

Pasākuma nodrošinātājs/-i

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, sadarbībā ar pašvaldībām.

ZPR projektu īsteno Jelgavas pilsēta, Jēkabpils pilsēta, Jelgavas, Ozolnieku, Tērvetes, Auces, Bauskas, Vecumnieku, Jaunjelgavas, Neretas, Salas, Kokneses, Aknīstes novadi.

Īss apraksts, saturs

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Mērķa grupa

Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.

Vērtējums par pasākuma piemērotību Projekta mērķa grupai

Pasākums ir daļēji piemērots mērķa grupai. Pēc intervijā ar “Proti un dari” projekta pārstāvjiem iegūtās informācijas, šī projekta pamata mērķa grupa nav jaunieši ar GRT, projekta īstenotājiem pašvaldībās nav atbilstošas zināšanas un pieredze darbā ar šo mērķa grupu. Piesaistot papildus speciālistus no jomas (sociālos darbiniekus, rehabilitētājus u.c.), abi Projekti varētu sadarboties un vairāk iesaistīt jauniešu ar GRT. “RETHINK” projekts arī var pārņemt un pielāgot “Proti un dari” projekta labo praksi, mentoru rokasgrāmatu u.c. aktivitātes, turpinot darbu ar tiem jauniešiem ZPR, kam ir garīgās veselības problēmas.