Profesionālās piemērotības noteikšana

Termins Definīcija
Profesionālās piemērotības noteikšana

Lai personas ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti varētu apgūt jaunu profesiju vai pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, SIVA piedāvā profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Pasākuma nodrošinātājs/-i

(Nacionāla līmeņa atbalsta pasākums. Pieejams SIVA izglītības iestādēs – Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, atrodas Jūrmalā, Dubultos).

Īss apraksts, saturs

Lai personas ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti varētu apgūt jaunu profesiju vai pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, SIVA piedāvā profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas ietver šādas darbības:

  • profesionālās piemērotības noteikšanu;
  • profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, apgūstot kādu no izglītības programmām Aģentūras Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā;
  • individuālo sociālo rehabilitāciju;
  • atbalsta sniegšanu iekārtošanai darbā pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

Arī prasmju apmācību programmas personām ar GRT.

Mērķa grupa

Jaunieši ar invaliditāti no 15 gadu vecuma (ar iegūtu pamatizglītību) un personas ar invaliditāti līdz pensijas vecumam jeb personas darbspējīgā vecumā ar invaliditāti, GRT vai prognozējamu invaliditāti.

SIVA sniedz profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus arī personām ar GRT, kurām nav noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte.

Vērtējums par pasākuma piemērotību Projekta mērķa grupai

Kopumā SIVA īstenotie profesionālā atbalsta pasākumi ir piemēroti mērķa grupai. Tomēr jāpievērš uzmanība, lai profesionālās piemērotības noteikšanas process būtu individualizēts un pēc būtības atbilstošs katram mērķa grupas jaunietim, kā arī tiktu vairāk vērsta uzmanība uz nodarbinātības veicināšanu pēc SIVA programmu apguves.