Atver sirdi Zemgalē

Termins Definīcija
Atver sirdi Zemgalē

Radīta iespēja cilvēkiem ar invaliditāti uzsākt patstāvīgu dzīvi.

Pasākuma nodrošinātājs/-i

Pakalpojums šobrīd tiek īstenots Deinstitucionalizācijas (DI) projekta ietvaros.

To nodrošina pašvaldību sociālie dienesti vai uz pakalpojuma līguma piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, piemēram, biedrība “TILTS”.

Īss apraksts, saturs

Pakalpojuma sniegšanas procesā klientiem tiek sniegts personiskais atbalsts, dotas iespējas iepazīt pašam sevi, pilnveidoties un uzlabot savas attiecības un dzīves kvalitāti.

Atbalsta grupas un grupas nodarbības (turpmāk – grupa) ir nelielas (no 3 līdz 12 dalībnieki) klientu grupas ar līdzīgām problēmām, kuras tikšanās reizēs profesionāla grupas vadītāja vadībā aktualizē esošās grūtības, uzklausa citu dalībnieku pieredzi, meklē risinājumus, kā labāk pārvarēt esošos šķēršļus un uzlabotu situāciju.

Vismaz 3 dalībnieku grupā iespējama sarunu mijiedarbība, iespēja izzināt dažādu cilvēku pieredzi un kopības sajūta, kas ir atbalsta grupu/ grupu nodarbību neatņemama sastāvdaļa.

Mērķa grupa

Personas ar GRT (ZPR – DI projekta ietvaros izvērtētās personas).

Vērtējums par pasākuma piemērotību Projekta mērķa grupai

Pasākums ir piemērots Projekta mērķa grupai – tiem mērķa grupas cilvēkiem, kuriem šāda veida atbalsts palīdzētu uzlabot dzīves kvalitāti, iesaistīties komunikācijā ar citiem līdzīgiem cilvēkiem un atbalsta speciālistiem. Atbalsta grupu ietvaros jaunieši ar GRT varētu arī dalīties ar savu pieredzi izglītībā un nodarbinātībā, tādējādi viens otram sniedzot iespēju mācīties no citu pieredzes.

Saites

Drīzumā durvis vērs inovatīvs pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti

Radīta iespēja cilvēkiem ar invaliditāti uzsākt patstāvīgu dzīvi