Garīga rakstura traucējumi: Izplatītākās diagnozes, to pazīmes un ieteikumi saskarsmē ar pacientiem

Termins Definīcija
Garīga rakstura traucējumi: Izplatītākās diagnozes, to pazīmes un ieteikumi saskarsmē ar pacientiem

Saite uz rakstu medicine.lv