8.5.3.

Termins Definīcija
8.5.3.

Valsts izglītības satura centra ESF projekts
„Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”
(Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001)

Sinonīmi: 853