TPACK

Termins Definīcija
TPACK
TPACK modelis

Diagrammā ir izdalīti septiņi lauki, kurus e-mācību kursu veidotājam būtu jāpārvalda.

Ārējais aplis pievērš uzmanību elementārām kompetencēm: Pasniedzējam jāpārzina priekšmeta saturs, jāzina, kā mācīt cilvēkus un viņam jāpārvalda tehnoloģijas, ko grasās izmantot.
Nākamais aplis parāda, cik būtiski ir pasniedzējam apzināties šo aspektu mijiedarbību, piemēram, kursa saturs lielā mērā noteiks, ar kādām metodēm to labāk mācīt; tehnoloģijas paver jaunas iespējas, kā pasniegt saturu; un tehnoloģijas arī paver jaunas iespējas kā mācīt; tai pat laikā pandēmijas laikā piedzīvotās attālinātās mācības arī spilgti izgaismoja to, ka ir lietas, ko nevar vai var tikai ar lielām grūtībām panākt neklātienes mācībās.
Diagrammas centrs parāda uz ko ir jātēmē: lai radītu efektīvu e-mācību kursu, pasniedzējam jāzina, kā saturs, pedagoģija un tehnoloģijas ietekmē viens otru, un kā gūt maksimālo rezultātu.